Jak zbudować biogazownię?

Biogazownia to doskonały sposób pozyskiwania energii elektrycznej, a przy okazji utylizacji zbędnych odpadów organicznych oraz tworzenia cennego nawozu. Jest to rozwiązanie pod każdym względem ekologiczne, którego stosowanie pozwala chronić środowisko, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Niemniej jednak budowa biogazowni jest bardziej kłopotliwa niż stworzenie infrastruktury pozostałych odnawialnych źródeł energii.

Planowanie budowy biogazowni warto rozpocząć od przemyślenia logistyki i umiejscowienia zakładu. Przy wszystkich zaletach biogazowni, jak chociażby takich, że stanowią one stabilne źródło energii, należy pamiętać, że aby tak było, muszą mieć one stały dostęp do odpadów organicznych. Z tego powodu dobrym miejscem na budowę biogazowni są tereny wiejskie, na których duże udziały mają hodowcy zwierząt. Produkty uboczne takich hodowli jak obornik lub gnojowica stanowią doskonały surowiec do produkcji energii w biogazowni. A jednocześnie obecność rolników w sąsiedztwie rozwiązuje problem pozbywania się zużytej biomasy, ponieważ jest ona doskonałym składnikiem do nawożenia pól uprawnych i sadów.

Etapy budowy biogazowni

Na terenie Polski działa kilkaset biogazowni zasilanych produktami ubocznymi rolnictwa, ściekami i innymi odpadami organicznymi. W większości są to duże i średnie zakłady, których budowa wymaga realizacji szeregu formalności. Należą do nich biznesplan udowadniający słuszność inwestycji i jej rentowność oraz liczne pozwolenia: na budowę, na włączenie do publicznych sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, na dojazd do działki oraz pozwolenie wodno-prawne dla wód opadowych i roztopowych. Konieczna jest też decyzja środowiskowa i o warunkach zabudowy. Znacznie mniej formalności jest w przypadku mniejszych biogazowni o mocy do 500 kW.

Po dopełnieniu niezbędnych formalności można przejść do faktycznej budowy zakładu. Podstawę biogazowni stanowią zbiorniki, które najczęściej powstają z żelbetonu i przykryte są gazoszczelnym zadaszeniem w kształcie kopuły. To ogrzewane zbiorniki fermentacyjne wyposażone w mieszadła oraz zbiorniki do magazynowania biogazu. Niezbędnym elementem zakładów są też silosy do przechowywania substratów i miejsce składowania pofermentu. Całość połączona jest różnego rodzaju instalacjami, takimi jak instalacją do podawania substratu i instalacją uzdatniania produktu. Z pierwszych produktów biogazowni korzystać można po około 2-3 miesięcy od uruchomienia zakładu.

Cresta Social Messenger