Stabilne źródło energii

Biogazownie należą do grupy instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Obok fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych mają wysoki udział w wytwarzaniu prądu w Polsce. Jednak w przeciwieństwie do nich, biogazownie mają sporą zaletę, ponieważ są stabilnym źródłem energii. Wpływ na to ma fakt, że produkcja prądu w ich przypadku nie zależy od czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy promienie słoneczne. Skąd w takim razie prąd z biogazowni?

Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej. Wewnątrz zbiornika biogazowni, fermentorze, odpady biodegradowalne, takie jak odpady spożywcze lub odchody zwierzęce, są rozkładane przez mikroorganizmy. W tym procesie powstaje gaz, który jest magazynowany, a następnie spalany. Na skutek spalania wytwarzana jest energia elektryczna przesyłana bezpośrednio do sieci.

Budowa biogazowni w gminach w województwie świętokrzyskim

Biogazownie to rozwiązanie dla gmin i obszarów, w których dużą część społeczeństwa stanowią rolnicy, hodowcy zwierząt i sadownicy. Przede wszystkim dlatego, że w wyniku ich pracy powstają odpady biodegradowalne, które wykorzystuje się w biogazowniach. Ważne są też produkty uboczne wytwarzania energii w ten sposób, ponieważ pozostałości, czyli biomasę, można ponownie wykorzystać do nawożenia pól i sadów. Sucha masa, czyli uboczny produkt biogazowni, jest bogata w wartości odżywcze i z powodzeniem zastępuje nawozy sztuczne i naturalne. Natomiast energię wyprodukowaną w biogazowni można spożytkować do suszenia drewna, plonów oraz ogrzewania budynków.

Cresta Social Messenger