Program „Mój Prąd” – nowa edycja

“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do właścicieli gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych prosumentów, czyli osób, które produkują prąd na swoje potrzeby, a instalację połączą z siecią publiczną.

Nabór wniosków w ramach trzeciej edycji startuje 1 lipca 2021 roku!

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej

Dotacja w ramach programu „Mój Prąd” ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu zależeć będzie od zakresu rzeczowego inwestycji. O dotację mogą ubiegać się właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW, które zostały zamontowane po 1 stycznia 2021 roku, są ukończone i połączone z siecią.

Jak złożyć wniosek w programie „Mój Prąd”?

Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej zapłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze (nabór w ramach trzeciej edycji programu rozpocznie się 1 lipca 2021 roku).

Wnioskodawcą jest właściciel instalacji, który może złożyć dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną. Termin złożenia wniosku to data jego wpływu do NFOŚiGW. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub kurierem. Od 21 października 2020 roku wnioski o dofinansowanie w ramach w programu „Mój Prąd” można składać także online na portalu GOV.pl.

Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki. O pozytywnym rozpatrzeniu lub odrzuceniu wnioskodawca jest informowany drogą elektroniczną.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Najważniejszy dla beneficjentów programu jest fakt, że dofinansowanie dotyczy tylko nowych inwestycji, nie obejmuje powiększenia istniejącej instalacji. Jeżeli wnioskodawca posiada kilka nieruchomości, na których zrealizował inwestycje fotowoltaiczną może wnioskować o dofinansowanie do każdej z nich. Każda instalacja musi być wykonana przez uprawnioną firmę.

„Mój prąd” i inne sposoby na dofinansowanie fotowoltaiki

„Mój Prąd” to kluczowy program wspierający rozwój fotowoltaiki w Polsce. Poza nim można jednak uzyskać pieniądze z innych źródeł, na jakich zasadach?

Dotacja „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” zachęca do zamiany nieefektywnego źródła ciepła na nowe, przyjazne środowisku metody. Najbardziej promowaną opcją ogrzewania domu w programie jest pompa ciepła, która doskonale współpracuje z instalacją fotowoltaiczną. Oba te elementy, oraz wiele innych, należące do czynności termomodernizacyjnych, podlegają dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kwota maksymalnej dotacji to nawet 37 000 zł! Program ten ma jednak znacznie więcej kryteriów od programu „Mój Prąd”.

Niezależnie od programów po instalacji fotowoltaiki można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Cresta Social Messenger