Fotowoltaika on-grid czy off-grid, które rozwiązanie jest lepsze?

Instalacje fotowoltaiczne montowane są w jednym z dwóch systemów: on-grid lub off-grid. Proces instalacji fotowoltaiki, jak i sposób produkcji prądu znacząco się nie różnią. Różnica między nimi polega jednak na sposobie połączenia instalacji z siecią energetyczną. Obecnie najczęściej spotykane są systemy on-grid, zwłaszcza w przypadku mikroinstalacji w gospodarstwach domowych.

System on-grid to wszystkie połączenia prosumenckie. Oznacza to, że producent prądu pochodzącego ze słońca oprócz wykorzystywania wytworzonych zasobów może również zaopatrywać się w prąd pochodzący od dostawcy. W tym systemie nadwyżka produkowanego prądu trafia do sieci publicznej, gdzie jest magazynowana, a konsument może odebrać jej część w czasie, kiedy jego instalacja nie produkuje wystarczającej ilości energii.

W systemie off-grid instalacja wyposażona jest w akumulatory i gwarantuje niezależność energetyczną. Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne jest konsumowana na bieżąco, a jej nadmiar trafia do prywatnych magazynów energii, z których w przypadku konieczności jest pobierana.

Które rozwiązanie bardziej się opłaca?

Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, a wybór właściwego dla konkretnego inwestora zależy od wielu czynników. Zaletą instalacji on-grid jest to, że nie trzeba inwestować w magazyn energii, który stanowi duży wydatek. Należy pamiętać, że potrzebuje on też sporo miejsca oraz ilość prądu, jaką można w nim przechowywać, jest ograniczona. Wadą tego systemu jest jednak uzależnienie od operatora, możliwe przerwy w dostawie prądu związane z pracami wykonywanymi na liniach energetycznych oraz możliwość odebrania wyłącznie 80% zmagazynowanej energii.

W przypadku instalacji w systemie off-grid niewątpliwą zaletą jest niezależność energetyczna. Posiadacz takiej instalacji nie musi martwić się nagłym brakiem prądu lub podwyżkami cen. Musi jednak liczyć się z większym kosztem zestawu fotowoltaiki, ponieważ do całej instalacji dochodzi jeszcze koszt magazynu energii.

Wybór właściwego systemu ograniczony jest wyłącznie potrzebami konsumenta. Nie bez powodu jednak większość instalacji fotowoltaicznych w Polsce montowana jest na zasadzie połączeń prosumenckich. Obecnie taki system sprawdza się, a dzięki odpowiednio dobranej wielkości instalacji poniesione koszty szybko się zwracają.

Cresta Social Messenger