Mój Prąd – edycja 2021 rusza 1 lipca

Skorzystaj już teraz, a otrzymasz szybki zwrot z inwestycji.

W 2019 roku utworzono program dofinansowań do fotowoltaiki – „Mój Prąd” przeznaczony dla inwestorów indywidualnych. W ramach programu osoby, które spełnią warunki formalne mogą uzyskać jednorazową dotację w wysokości do 5000 złotych przyznawaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej dla inwestora. Program „Mój Prąd” jest skierowany do właścicieli gospodarstw domowych, a jego beneficjentami mogą zostać jedynie osoby wytwarzające energię elektryczną za pomocą instalacji fowotoltaicznej na własne potrzeby.

Wymogiem jest zawarcie umowy regulujące przesył do energetycznej sieci publicznej energii wytworzonej w domowej elektrowni fotowoltaicznej.

Uwaga! Z programu „Mój Prąd” objęło finansowaniem już 142 166 inwestycji w całej Polsce! W niecałe 1,5 roku NFOSiGW rozdysponował kwotą 1,6 mld złotych. Za sprawą tej inicjatywy udało się zredukować emisję CO2 do 649 608 800 kg/rok.

Mój Prąd 2021 w Kielcach i województwie świętokrzyskim – nowe warunki?

Obecnie jeszcze nie znamy wszystkich waruków obowiązujących inwestorów w 2021 roku, jednakże zapowiadane są znacznie zmiany w zapisach regulaminu programu „Mój Prąd”. W tej chwili mamy pewność, iż dopłaty obejmą nowe rozwiązania technologiczne kompatybilne z fotowoltaiką, czyli:

 • systemy magazynowania energii ciepła i chłodu;
 • stacje ładujące pojazdy elektryczne;
 • inteligentne systemy optymalizacji zużycia energii w domu;
 • domowe magazyny energii

Wymogi formalne przyznania dotacji do fotowoltaiki dla inwestorów z Kielc i okolic

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd” lub online na portalu GOV.pl. należy złożyć po zakończeniu inwestycji . Będzie on dostępny od Lipca 2021 w serwisie internetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymogiem przyznania dofinansowania do fotwoltaiki będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”;
 • dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie;
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano;
 • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Uzyskaj dofinasowanie do fotowoltaiki z programu „Mój Prąd” w 3 krokach!

 1. Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną z Solaris OZE!
 2. Poczekaj na podłączenie licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny
 3. Podpisz umowę dwustronną z lokalnym dystrybutorem energii o przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej

Pamiętaj – Nasz zespół Solaris OZE pomoże Ci z wszelkimi formalnościami niezbędnymi do otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowiedz się czy możesz skorzystać z programu „Mój Prąd”

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną dla własnych potrzeb z podpisaną uprzednio umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, regulującą wszelkie kwestie związane z wprowadzeniem wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną energii do publicznej sieci elektrycznej.
Twoja instestycja powinna być nową mikroinstalacją fotowoltaiczną. Rozbudowy istniejących instalacji do tej pory były wykluczone z systemu dofinansowań.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz w naszym ogólnym wpisie na temat programu „Mój Prąd”.

„Mój Prąd” – Krótki FAQ dla Ciebie!

1. Cel programu – Głównym celem progamu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Polski. Wdrożenie systemu dofinansowań docelowo ma stać się bardzo silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej, wpływając bezpośrednio na spełenienie międzynarodowych zobowiązań Rzeczpospolitej Polski w zakresie udziału energetyki odnawialnej.

2. Budżet – Do końca 2020 roku, rozdysponowano 1,6 mld złotych. 1,1 mld złotych zgodnie z założeniami, do których NFOSiGW dołożył 500 mln złotych. Budżet na następne lata jest jeszcze nie znany.

3. Forma dofinansowania dla Ciebie – Zwrot do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, maksymalnie do 5000 zł na 1 przedsięwzięcie.

4. Czy dotacja z programu „Mój Prąd” jest opodatkowania? – Na szczęście, dotacje udzielone w ramach programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków, nie jesteś obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Rozliczając się z 2021 roku, istnieje możliwość odliczenia 17 lub 32% z podatków w zależności od progu podatkowego.

5. Chcesz się dowiedzieć więcej? – Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Zadzwoń tutaj: +48 796 365 491 lub napisz maila: biuro@solarisoze.pl

Solaris OZE pomaga uzyskać dofinansowanie!

Na Twoje życzenie, nasz zespół zajmie się pomocą z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” 2021. Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do skorzystania ze zwrotu może potrwać nawet 2 miesiące, dlatego warto skorzystać z naszej pomocy.

Przypominamy – Wiosna jest najlepszą porą na montaż instalacji fotowoltaicznej, gdyż przy rozpoczęciu rejestracji beneficjentów do programu, będziesz jednym z pierwszych z gotowym wnioskiem, co wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie dofinansowania. W późniejszym terminie czeka się na dopłatę nawet pół roku ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków.

„Mój Prąd”, a inne programy dofinansowań, ulg i dopłat w Kielcach i województwie świętokrzyskim

 1. Czy program „Mój Prąd” łączy się z dofinansowaniami ze środków publicznych, np. programów gminnych, środków UE lub programem „Czyste Powietrze”? – Nie, beneficjent jest zobowiązany do decyzji, z której formy dofinansowania pragnie skorzystać.
 2. Czy „Mój Prąd” można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w tamach PIT? – Tak, Kwota wpisana do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanej dopłaty.
 3.  Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”? – W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie ma możliwości otrzymania dofinansowania z programu Mój Prąd.
Cresta Social Messenger