Ile można oszczędzić na prądzie, korzystając z fotowoltaiki?

Montaż instalacji fotowoltaicznej często określany jest jako inwestycja, a więc oznacza to, że decydując się panele, można oszczędzić. Na to, jak bardzo opłacalna jest instalacja fotowoltaiczna, wpływa wiele czynników, przede wszystkim jej wielkość i jakość użytych komponentów. Przed podjęciem decyzji o montażu paneli skontaktuj się z nami, nasza firma oferuje bezpłatny audyt energetyczny, który pomoże w określeniu optymalnej wielkości instalacji. Obejmuje on analizę zużycia energii w momencie instalacji oraz prognozowany wzrost zużycia w przyszłości. Odpowiednia ilość ogniw pokryje całoroczne zapotrzebowanie na energię!

Ile można zaoszczędzić z właściwie dobraną ilością ogniw słonecznych?

 

Czynnikiem, który najczęściej skłania osoby prywatne do montowania instalacji fotowoltaicznych, jest zmniejszenie opłat za energię elektryczną. Jest to możliwe dzięki statusowi prosumenta, czyli osobie, która jest jednocześnie konsumentem i producentem prądu. Instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, w której magazynowany jest wyprodukowany prąd. Właściciel gromadzi go i może z niego korzystać przez rok, jeśli wartość wyprodukowanego prądu przewyższa zużycie, rachunki za wykorzystaną energię wynoszą 0 zł! Warto jednak pamiętać, że nadal obowiązują opłaty stałe operatora oraz można odebrać tylko 80% wyprodukowanej energii.

W tym wypadku trudno wskazać konkretną kwotę, jaką oszczędza prosument, ponieważ zależy to od ilości energii zużywanej w danym gospodarstwie domowym. Można jednak orientacyjnie przyjąć, że 1 kWh wyprodukowanej energii to 52 grosze oszczędności, jeśli są pobrane z magazynu. Bieżące zużycie wyprodukowanej energii daje oszczędności ok. 70 groszy za 1kWh.

Zwrot poniesionych kosztów to też oszczędność!

 

Na inwestycji w fotowoltaikę można oszczędzić już na etapie jej instalacji, dzięki możliwości pomniejszenia kosztów montażu. Przede wszystkim należy sprawdzić aktualności w urzędzie gminy właściwej dla miejsca, w którym powstanie instalacja. Często gminy dysponują budżetem na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Kolejnym sposobem na oszczędności jest wybór właściwych komponentów do instalacji i nie chodzi tu bynajmniej o kupowanie najtańszych ogniw czy falownika. Inwestycja w dobrej jakości podzespoły pozwoli cieszyć się długością ich użytkowania bez konieczności serwisowania i napraw.

Po zakończeniu montażu i podłączeniu instalacji do sieci publicznej można starać się również o dofinansowanie z programu Mój Prąd, którego najnowsza edycja, według informacji na stronie NFOŚiGW, rozpoczyna nabór wniosków 1 lipca 2021. W ubiegłych latach dotowano ok. 320 000 mikroinstalacji na kwotę 1 miliarda 600 milionów złotych. Ponadto możliwe jest równoczesne odliczenie kosztu instalacji od podatku dochodowego podczas rozliczenia PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej, to aż 19%!

Cresta Social Messenger