Co zyskam robiąc audyt energetyczny przed instalacją fotowoltaiki?

Audyt energetyczny to usługa, którą oferujemy przed podjęciem współpracy z inwestorem. W ramach audytu dokonujemy analizy wydatków energetycznych danego budynku. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, ile prądu zużywa dane gospodarstw domowe lub firma i dzięki temu dokonujemy precyzyjnego doboru wielkości instalacji fotowoltaicznej. Warto wykonać audyt energetyczny, ponieważ w ten sposób energia pochodząca z odnawialnych źródeł jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby inwestora. Rachunki za prąd maleją, a koszty poniesione na założenie fotowoltaiki szybko się zwracają.

Podczas audytu energetycznego konieczna jest nie tylko analiza bieżących wydatków energetycznych danego budynku, ale również zastanowienie się, czy w przyszłości nie pojawią się urządzenia, które będą znacznie zwiększały pobór mocy. Oczywiste jest, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zużywane jest więcej prądu, jednak jeśli w przyszłości w danym domu lub firmie miałaby pojawić się na przykład pompa ciepła lub stacja ładowania pojazdów koniecznie trzeba uwzględnić to w audycie energetycznym.

Dlaczego ważny jest rzetelny audyt energetyczny?

Obecnie wiele instalacji fotowoltaicznych zainstalowana jest na prywatnych domach, które działają na zasadzie produkcji prosumenckiej. Oznacza to, że inwestor jest jednocześnie producentem, jak i konsumentem energii, a sama instalacja połączona jest z publiczną siecią energetyczną. Dzięki temu nadprogramowa energia nie marnuje się, a trafia do sieci, gdzie jest przechowywana. Prosument może odebrać zgromadzoną energię w okresach, w których słońca jest mniej i produkcja w danym dniu nie zaspokaja wszystkich potrzeb danego gospodarstwa domowego. W zamian za możliwość magazynowania energii w sieci publicznej oddawane jest 20% trafiającej tam energii, co oznacza, że nieco się na tym traci.

Rzetelnie wykonany audyt energetyczny uwzględnia tę „opłatę”, dlatego dobrane na jego podstawie instalacje wyprodukują odpowiednią ilość energii, aby i tak pokryć zapotrzebowanie danego gospodarstwa domowego. Dzięki temu rachunki za prąd pozostają niskie, a okres zwrotu inwestycji się nie wydłuża.

Cresta Social Messenger